Onze diensten

AU PAIR Belgium ontfermt zich over de selectie en werving van uw au pair alsook over de plaatsingsprocedure zodat de plaatsing volledig wettelijk geschiedt.

We rekruteren hoofdzakelijk niet-Europese au pairs en werken ondermeer samen met Thailand, Indonesië, de Filipijnen, Colombië, Mexico, Brazilië, Zuid-Afrika, Oekraïne en Madagascar. Onze lokale partners waarmee we al vele jaren samenwerken alsook nationale of internationale organisaties helpen ons bij de selectie en zorgvuldige evaluatie van onze au pairs in hun thuisland.
De eerste stap is een telefoongesprek met het gastgezin te organiseren teneinde het au pair programma uit te leggen en uw verwachtingen ten aanzien van uw toekomstige au pair duidelijk in kaart te brengen. Vervolgens bezorgen we u de kandidaturen van minstens 5 au pairs die met uw verwachtingen overeenstemmen. Per kandidaat ontvangt u minstens 2 referenties, een motivatiebrief, een CV, een kopie van het diploma, een aantal foto’s en een kopie van haar paspoort. We verifiëren tevens of de au pair een blanco strafregister heeft. Deze documenten zullen u informeren over de leeftijd, nationaliteit, talenkennis, opleiding, hobbies, ervaring in de kinderzorg, … van elke kandidaat.

Zodra u de dossiers van elke kandidaat heeft doorgenomen en u ons heeft geïnformeerd welke kandidaat uw voorkeur geniet, kan u met hem of haar contact opnemen om een interview te organiseren. Tijdens dit interview kan u met de au pair kennis maken, uw gezin voorstellen en informatie uitwisselen. Als uw keuze vaststaat en de au pair heeft bevestigd dat ze in uw gezin au pair wenst te zijn, starten we de plaatsingsprocedure. Voor niet-Europese au pairs verzamelen we de documenten vereist voor de aanvraag van de werkvergunning en het visum van lange duur. We dienen de aanvraag in bij de bevoegde overheidsdienst en volgen de procedure nauw op zodat u de au pair zo snel mogelijk in uw gezin kunt verwelkomen.
Gelieve met ons contact op te nemen indien u meer informatie over onze diensten wenst te ontvangen.

Duur van de plaatsingsprocedure

De aanvraag voor een werkvergunning voor een niet-Europese au pair neemt ongeveer 3 tot 6 weken. De maximum geldigheidsduur van de werkvergunning is 1 jaar en niet verlengbaar. De duur van de visumaanvraag varieert naargelang het land van herkomst van de au pair (tussen 1 en 2 weken). De totale duur van de plaatsingsprocedure bedraagt ongeveer 2 à 3 maanden.
Aangezien we samenwerken met lokale agenten en erkende instellingen in het land van herkomst van onze au pairs, zal de plaatsingsprocedure minder tijd vergen dan gewoonlijk.

Kosten van de plaatsingsprocedure

Naast het maandelijks zakgeld van 450€ van de au pair, dient u tevens de volgende kosten in rekening te brengen:

  • inschrijvingsgeld voor de taallessen in een erkende schoolinstelling,
  • visumkosten,
  • premie van de medische verzekering die medische, hospitalisatie en repatriëringskosten dekt,
  • de meeste gastgezinnen dragen een deel van de kosten van de vliegtuigtickets,
  • commissieloon voor onze diensten.

Gelieve met ons contact op te nemen indien u een gedetailleerd overzicht van de kosten per email wenst te ontvangen.

Tijdens het verblijf van de au pair in uw gezin

Na de aankomst van uw au pair in uw gezin, blijven we te uwer beschikking indien u vragen zou hebben. Ook de au pair kan bij ons terecht met haar vragen. We organiseren ondermeer evenementen voor au pairs waar ze elkaar ontmoeten en contacten kunnen leggen.
Meer dan 97% van onze plaatsingen zijn een succes. Indien er toch een probleem zou rijzen, bemiddelen we graag en zoeken we samen naar de meest geschikte oplossing. Indien nodig, helpen we u met de beëindiging van de plaatsing, zoeken we een nieuw gastgezin voor uw au pair of bieden we andere oplossingen aan.

Wie zijn wij?

AU PAIR Belgium is in 2010 door Marie-Christine Rombouts opgericht en is nog steeds onder haar hoede.
Het hart van onze missie is ervoor te zorgen dat de culturele uitwisseling succesvol is en dat deze ervaring zowel voor het gastgezin als voor de au pair verrijkend zijn. Hiertoe screenen en selecteren we de meest geschikte kandidaten en gaan we na of het gastgezin en de au pair de juiste motivatie hebben. Bovendien volgen we de plaatsingsprocedure op de voet op zodat de au pair tijdig in uw gezin toekomt en volledig wettig in uw gezin verblijft.
Als jurist en actieve moeder van twee dochters, verwelkom ik zelf reeds jarenlang een au pair in ons gezin. We kijken ernaar uit elk jaar een nieuwe au pair bij ons te logeren en een andere cultuur te ontdekken. Intussen spreken onze kinderen naast Nederlands en Frans ook vlot Engels. We vinden het steeds onmiddellijk goed met onze au pair omdat we openlijk communiceren en voldoende vertrouwen schenken. Deze vorm van kinderopvang is ongetwijfeld uitdagend maar ook zeer verrijkend.