Op zoek naar een verantwoordelijke en geschikte AU PAIR?

AU PAIR Belgium is een au pair plaatsingsagentschap dat reeds een tiental jaren actief is in de selectie, rekrutering en plaatsing van au pairs in Belgische gastgezinnen. Ons objectief is de meest geschikte au pair in uw gezin te plaatsen. Het vertrouwen in de au pair die voor uw kinderen zal zorgen, is essentieel. Samen zullen we uw verwachtingen ten aanzien van uw toekomstige au pair duidelijk in kaart brengen. AU PAIR Belgium zal u bijstaan tijdens het wervingsproces en zich ontfermen over de ganse plaatsingsprocedure.

Wil je graag au pair in een Belgisch gastgezin zijn?

Je bent tussen de 18 en 26 jaar oud en wenst graag een jaar in België te verblijven. Je ziet ernaar uit je in een andere cultuur onder te dompelen een en tegelijkertijd ook je talenkennis te verbeteren. Je wenst deel te nemen in de opvoeding van en zorg voor kinderen en bent bereid een aantal licht huishoudelijke taken op je te nemen.
AU PAIR Belgium biedt je de mogelijkheid om een andere cultuur te ontdekken terwijl je als au pair in een geschikt gastgezin inwoont. We organiseren tevens evenementen voor onze au pairs waar je andere au pairs van verschillende nationaliteiten zal ontmoeten.

Waarom AU PAIR Belgium kiezen?

Het hart van onze missie is ervoor te zorgen dat de culturele uitwisseling succesvol is en dat deze ervaring zowel voor het gastgezin als voor de au pair cultureel verrijkend zijn. Hiertoe screenen en selecteren we de meest geschikte kandidaten en gaan we na of het gastgezin en de au pair de juiste motivatie hebben. Bovendien volgen we de plaatsingsprocedure op de voet op zodat de au pair tijdig in uw gezin toekomt en volledig wettig in uw gezin verblijft.
AU PAIR Belgium is een trouw lid van de International Au Pair Association (IAPA’s) en leeft IAPA’s deontologische code strict na.

Tijd om elkaar te ontmoeten tijdens onze au pair events

Tijd om elkaar te ontmoeten tijdens onze au pair events