Joomfish System Plugin not enabled
Home Gastgezin Wat is een au pair?

Wat is een au pair?

Een au pair is een meisje of een jongen tussen 18 en 26 jaar die afkomstig is uit een ander land en die in ruil voor kost, inwonen en een maandelijks zakgeld (min. 450 euro), maximum 1 jaar voor de kinderen van het gastgezin zorgt en lichthuishoudelijke taken op zich neemt.

De au pair krijgt op die manier de mogelijkheid om een nieuwe taal te leren, het land te ontdekken, kennis te maken met een andere cultuur, zich te vervolmaken in de kinderzorg en zijn/haar algemene ontwikkeling te verruimen.

Uw gezin kan van dichtbij kennis maken met de cultuur en leefgewoonten van hun au pair. Bovendien ontwikkelen uw kinderen spelenderwijze een openheid naar andere culturen en leren desgewenst een andere taal.

Het is duidelijk dat deze culturele uitwisseling een enige ervaring is zowel voor de au pair als voor uzelf en uw gezin.

Om wettelijk in aanmerking te komen om au pair te worden, dient een au pair bovendien aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • minstens tot de leeftijd van 17 jaar onderwijs hebben gevolgd,
  • minstens een basiskennis hebben van de omgangstaal van zijn/haar gastgezin of zich ertoe verbinden deze basiskennis onmiddellijk na aankomst in België te verwerven via het volgen van een intensieve taalcursus,
  • een blanco strafblad en medisch certificaat kunnen voorleggen (enkel voor niet-Europese au pairs),
  • een taalcursus volgen tijdens de au pair plaatsing, en
  • zich ertoe verbinden geen andere dienstbetrekking te aanvaarden tijdens de au pair plaatsing.