Joomfish System Plugin not enabled
Home Gastgezin Schrijf u in als gastgezin

VERKLARING AUTEURSRECHT

© AU PAIR BELGIUM 2010. Alle rechten voorbehouden.
Tenzij onderstaand anders bepaald berust het auteursrecht m.b.t. de pagina’s van deze website en alle daarop beschikbare documenten bij Au Pair Belgium.

De naam en het logo van Au Pair Belgium zijn handelsmerken en handelsnamen die beschermd zijn door de nationale en internationale wetten.

Tenzij onderstaand uitdrukkelijk toegestaan of tenzij krachtens geldende wetgeving mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niets op deze website worden gekopieerd, opgeslagen op ongeacht welk medium (waaronder ook elke andere website), verspreid, verzonden, doorgezonden, uitgezonden, gewijzigd of anderszins openbaar worden gemaakt of gecommuniceerd, mag er niet systematisch materiaal aan deze website of documenten hierop worden onttrokken of mag deze website of mogen documenten hierop niet geheel of gedeeltelijk op welke andere wijze dan ook commercieel worden geëxploiteerd.


Het auteursrecht m.b.t. sommige documenten en ander via deze website beschikbaar materiaal berust bij derden (Externe Documenten) en dergelijke documenten en ander materiaal zijn met toestemming van de externe houders van het auteursrecht op deze website geplaatst. Neem de verklaringen m.b.t. auteursrecht op of met betrekking tot specifieke Externe Documenten in acht. Tenzij anders bepaald of tenzij toegestaan krachtens geldende wetgeving mag niets uit een Extern document worden gekopieerd, opgeslagen op ongeacht welk medium (waaronder ook elke andere website), verspreid, verzonden, doorgezonden, uitgezonden, gewijzigd of anderszins openbaar worden gemaakt of gecommuniceerd, mag er niet systematisch materiaal hieraan worden onttrokken of mag een en ander niet geheel of gedeeltelijk op welke andere wijze dan ook commercieel worden geëxploiteerd.


U mag voor eigen gebruik één exemplaar van elke pagina van deze website en documenten hierop (anders dan Externe Documenten) afdrukken of opslaan.


Wij staan uitsluitend links naar de homepage van deze website toe. Zonder onze toestemming mag u geen elektronische link naar een andere pagina van deze website aanmaken. Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken om een elektronische link naar deze website te allen tijde te verwijderen en u stemt ermee in om een dergelijke link onmiddellijk te verwijderen.

JURIDISCHE MEDEDELING


We hebben ervoor trachten te zorgen dat de inhoud van deze website zo accuraat mogelijk is. Wij geven echter geen expliciete of impliciete verklaring of garantie (hetzij wettelijk hetzij anderszins) met betrekking tot deze website of inhoud (zoals, zonder beperking, de staat, goede kwaliteit, prestaties of de doelmatigheid ervan) en al dergelijke verklaringen en garanties zijn uitgesloten tenzij het uitsluiten ervan bij de wet verboden is.

PRIVACYBELEID


Wij verplichten ons om uw privacy te beschermen.
Wij kunnen gegevens van u (Gebruikersgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  1. a.    tijdens uw gebruik van deze website (zoals, zonder beperking, alle door u naar deze website of ter attentie van een op deze website vermeld e-mailadres verzonden of ge-upload materiaal, alle informatie door u verstrekt via aanvraagformulieren); en
  2. b.    wanneer wij u zo nu en dan in vervolg op contacten die u met ons via deze website hebt gemaakt om nadere informatie vragen.

Dit Privacybeleid voldoet aan de Richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de desbetreffende nationale wetgeving inzake bescherming van gegevens waarin de Richtlijn ten uitvoer wordt gebracht.


Ons gebruik van Gebruikersgegevens

Wij zullen via u vergaarde Gebruikersgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. a.    Het verzorgen van deze website voor u:
  2. Wij gebruiken Gebruikersgegevens voor het verzorgen en verbeteren van deze website, zodat wij al uw vragen met betrekking tot deze website kunnen beantwoorden en u alle wijzigingen in deze website kunnen melden.
  3. b.    Het verschaffen van de door u gevraagde informatie:
  4. Wij gebruiken Gebruikersgegevens om u informatie te verschaffen en brochures toe te zenden waarom u via deze website hebt verzocht.
  5. c.    Het zoeken van kandidaat au pairs
  6. Wij gebruiken Gebruikersgegevens zoals door u verstrekt via het Aanvraagformulier gastgezin om kandidaat au pairs voor u te zoeken die beantwoorden aan uw behoeften.

Door het verder gebruiken van deze website en door het ons via deze website of op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonlijke gegevens (waaronder gevoelige persoonlijke gegevens), stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens zoals bepaald in dit Privacybeleid gebruiken. Wij verzoeken u ons geen persoonlijke gegevens te doen toekomen indien u niet wenst dat deze informatie op deze manier door ons wordt gebruikt.

Wij zullen Gebruikersgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
 U hebt recht op een exemplaar van uw Gebruikersgegevens en om deze conform de geldende wetgeving inzake bescherming van gegevens te laten rectificeren of wissen. Stuur voor nadere informatie een e-mail ter attentie van Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .