Joomfish System Plugin not enabled
Home Faq

FAQ

Kan de au pair met het gastgezin op vakantie naar het buitenland?

Dit is geen probleem voor zover de reis geschiedt binnen de tijdspanne van het verblijf van de au pair in België. Gelieve Au Pair Belgium hiervan op voorhand te verwittigen.

Hoe langt duurt de zoektocht en de administratieve procedure voor de plaatsing van een au pair gemiddeld?

Het bekomen van een arbeidskaart en arbeidsvergunning (indien vereist), duurt gemiddeld 3 tot 6 weken. De duur van de procedure voor het bekomen van een visum varieert daarentegen sterk. In principe duurt de plaatsingsprocedure voor Europese au pairs minder lang dan voor niet-Europese au pairs. Aangezien wij samenwerken met lokale agenten en erkende organisaties in het land van herkomst van onze au pairs zal de plaatsingsprocedure minder tijd nemen dan in andere gevallen.  

Wie draagt de kosten van het vervoer van het land van herkomst van de au pair naar België en terug?

Deze vervoerskosten komen in principe ten laste van de au pair zelf. Het staat het gastgezin echter vrij in deze kosten tussen te komen. Het is aan te raden hierover vroeg in de procedure een akkoord te sluiten met de kandidaat au pair. Au Pair Belgium assisteert u graag met het zoeken naar een vlucht (of treinreis) aan een voordelige prijs.

Kan het gastgezin zelf de nationaliteit van de au pair kiezen?

Ieder gastgezin is vrij de nationaliteit van de au pair te kiezen. Indien u geen uitgesproken voorkeur voor een bepaalde nationaliteit hebt, zullen wij echter beter een geschikte kandidaat voor u kunnen selecteren omdat we u uit een breder aanbod kandidaat au pairs kunnen voorstellen.

Wij recruteren au pairs bijvoorbeeld in de volgende landen:

  • In Azië: Indonesië, Thailand en China
  • In Zuid-Amerika: Colombië, Mexico en Peru
  • in Rusland: Rusland, Moldavië en Oekraïne
  • In Afrika: Zuid-Afrika, Kameroen

Wat gebeurt er indien de au pair zich niet integreert in het gastgezin?

Au Pair Belgium geeft u de garantie dat als uw allereerste au pair ervaring mislukt, u één extra kans krijgt een andere au pair bij u thuis te ontvangen. Deze vervanging geschiedt zonder dat een bijkomende verloning aan Au Pair Belgium verschuldigd is en op voorwaarde dat u ons hiervan uiterlijk 28 dagen na aankomst van de au pair in België schriftelijk op de hoogte brengt.

Kan de au pair langer dan één jaar in het gastgezin blijven blijven?

Enkel Europese au pairs kunnen langer dan 12 maanden in België blijven indien u uiterlijk 1 maand voor de oorspronkelijke verblijfstermijn afloopt een verlenging aanvraagt. Au pairs van buiten de EU kunnen maximum 12 maanden als au pair in België blijven (geen verlenging mogelijk).